Diensten FysioFrancke

Fysiotherapie

Fysiotherapie (sinds 2003 gecontracteerd met zorgverzekeraars) met directe toegankelijkheid.

Jaarlijks gaan zo'n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben
vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten
opgedaan tijdens het werk, klachten als gevolg van een ongeval of ziekte, een 'verkeerde' beweging of
simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u
weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een
verantwoorde manier sporten, weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis.
U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

Manuele Therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds
je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke
technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid
en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van
goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor
manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij/zij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden
van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de
manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk
lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Medical Taping

Fysio in combinatie met Medical Taping / Kinesiotape.
De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea.
Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit
essentieel zijn om de gezondheid te behouden of te herstellen. De achtergrondgedachte is dat
spieren niet alleen nodig zijn voor beweging, maar ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de
bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren,
kan dat dus een scala aan klachten en aandoeningen geven.
Het Medical Taping Concept is daarmee een revolutionaire behandelmethode, die fundamenteel
verschilt van conventionele behandelmethodieken.

In januari 2006 is fysiotherapeut Erica met dit concept aan het werk gegaan. Tijdens de
behandelingen voor een zogenoemde 'tenniselleboog' of een 'golfelleboog' blijkt dat de tape een
sterk dempende invloed heeft op de pijnprikkel die bij deze aandoeningen vaak sterk en langdurig
aanwezig is. Door de verminderde pijnprikkel kan en zal het 'normale' bewegingsgedrag hervat worden,
waardoor het herstel wordt bevordert. Toepassingen van medical taping die een goed resultaat lieten zien,
zijn onder meer: ter ondersteuning van de spieren rond het schoudergewricht bij schouderproblemen,
bij achillespeesproblemen en bij de zogenoemde 'hielspoor'-problemen, spierverrekkingen/spierscheuringen.
Het voordeel van de tape is dat deze direct na het aanbrengen verandering moet geven tijdens het bewegen
en/of een vergroting van de bewegingsuitslag. Dit betekent dat de patiënt direct verandering zal voelen
wanneer de tape is aangebracht.
In combinatie met actieve oefentherapie en/of mobilisatiebehandeling geeft de tape een perfecte
ondersteuning en bevordert het herstel.

Craniosacraal therapie deel 1

CranioSacraal Therapie is een behandelwijze, waarbij het doel is een ontspanning te bewerkstelligen
in het craniosacraal systeem en het fasciaal (bindweefsel) systeem in het algemeen, met behulp van
zorgvuldige zachte manuele technieken (manuele luistertechnieken). Deel 1 van de cursus heeft E. Idi-Francke
gevolgd. In dit eerste deel wordt geleerd om een relaxatie stappenplan, 10 steps, uit te voeren wat
duidelijk veel invloed heeft op verhoogde spierspanningen. In de praktijk blijkt dat patiënten
met hoofdpijn veel baat hebben bij deze vorm van behandelen.


Wellness Sporttester

De opleiding tot Wellness Sporttester richt zich voornamelijk op de praktisch kennis en vaardigheden voor het exploiteren van een Wellness Testcentre of trainingscentre. De opleiding bestaat uit zowel theorie, praktijk als een stage periode. Veel aandacht wordt gegeven aan het leren uitvoeren van inspanningstest (loopband, fietsergometrie, vermogensmeting), sportmedische intake, marketing & organisatie, inspanningsfysiologie, sportspecifieke test en wedstrijdsport begeleiding.

Deze testen kunnen alleen afgenomen worden op Wellness Testcentre locaties.